Velkommen til Rotarymøte 16.01:
500 år etter Luther - betydningen for Europa. Foredrag ved Harald Kaasa Hammer.

Harald Kaasa Hammer er en norsk forfatter og teolog. Han er tidligere sokneprest i Teie menighet på Nøtterøy og har i sin karriere blitt en profilert og dyktig prest, kjent som både pedagog og teolog.

Reformasjonen førte til store endringer i kirken, men også utenfor. Luther er den sentrale skikkelsen i dette, med sitt oppslag av 95 teser som utfordret kirken i 1517. Reformasjonen spredte seg til mange land i Europa, også til Norge, hvor den fikk stor betydning.

 

Vi ønsker Jan syvertsen velkommen som medlem i horten rotary
Gubernørens månedsbrev for januar: Link 


Sommerleir for ungdom 2018

NÅ er det på tide å begynne å finne norsk ungdom som ønsker å reise på Rotarys internasjonale sommerleire i utlandet til sommeren! Mer enn 70 leire/camper i mange forskjellige land vil det komme tilbud om i løpet av de første tre månedene i 2018! Kanskje en julegaveidé til en ungdom?

Følgende er viktig i denne sammenheng:
  • Søknad lages ferdig når som helst og uavhengig av tilbudene av sommercamper. Det skal ikke stå i søknaden hvilken camp ungdommen vil reise på. 
  • Søknadsskjema, som er en skrivbar PDF-fil, finnes på www.rotary.no under fanen Ungdom, emne Short-term Camps Roundtrips og Sommerleire 2018
  • Søknaden må fylles ut elektronisk og komplett med håndskrevne underskrifter av ungdommen, foreldre (dersom under 18 år), president og sekretær i sendende klubb og District Youth Exchange Officer i klubbens distrikt. Dette medfører en del printing og scanning av enkeltsider som så settes sammen til den komplette PDF-fila igjen. Det er søkeren, men hjelp fra sendende klubb som har ansvar for å få dette på plass.
  • Når søknaden er komplett, sendes den elektronisk til meg, og jeg har den her hos meg «på lager».
  • Etterhvert som sommerleirene blir annonsert på den samme web-siden som over, og når ungdommen har funnet én eller flere leire han/hun ønsker å delta på, sender vedkommende en epost til meg, som umiddelbart kan sende inn søknaden.
  • Plass på en sommerleir fås etter «førstemann til mølla»-prinsippet. Jeg får ikke reservert en plass i påvente av at søknaden blir gjort ferdig! Derfor er det viktig at jeg har søknadene her i god tid.

Tilbudet om sommerleire kommer inn fortløpende i starten av året, og vi legger dem ut på www.rotary.no umiddelbart. Klikk på nummeret på leiren i venstre kolonne for å få opp invitasjonen. 

Å sende ut en ungdom koster ikke klubben din noe, og dette er et fantastisk tilbud som Rotary har til ungdommen! Det kan også gi nye Rotarymedlemmer i form av foreldre og ungdommene selv!

Multi District Youth Exchange
Short Term Coordinator Norway
Vivianne Jodalenmøte på Redningsselskapets noatun 10.10.2017

Det var ca. 80 deltakare på intecity møtet på RS Noatun 10 oktober. Se referatet her.


Velkommen til spennende møte 26. september 19:00-20:00 (Best western, 2.etg)

Verify the solution

Roger Dalseg fra Verify the Solution har sitt opphav i en av Norges 13 Industri-klynger, og han kommer og forteller. Vestfolds eneste klynge holder til her i Horten heter NCE Micro og Nanotechnology og de aller fleste av Hortens høyteknologi bedrifter er medlemmer i denne svært aktive gruppen.

Verify the Solution er Vestfolds nye innovasjonsverksted og byr på et bredt spekter av verktøy for ”design, idéutvikling, testing, konseptualisering, demonstrasjon, prototyping og pilotering”. Eller på hverdags språk: Her kan etablert industri og nyetablerte bedrifter arbeide side om side med verifisering og realisering av nye ideer, produkter og prosesser. Det er som kjent det som skal til for å lykkes.

Etter en oppstartsperiode i Vestfold Innovation Park (Ligger på Bakkenteigen vegg i vegg med Høgskolen) flyttet Verify tidlig i 2017 inn i helt nye og spesial tilpassede lokaler på Skoppum. Erna Solberg hadde ikke anledning til å komme på åpningen, men kom på besøk noen dager senere og berømmet dette innovative initiativet.

Verify er samlokalisert med Sensocure og vegg i vegg med Memscap som nettopp utvikler og produserer sensorer til medisinsk og luftfarts bruk. (Egentlig verdt et møte i seg selv.)

Se også reportasjen i Gjengangeren mandag 18. 9. 2017. Her beskrives Hortensbedriften 7senses som både er en av pionerene innen fagområdet og som har vist hvordan fagområdet virker i praksis.

På dette åpne møtet blir det anledning til å se framover mot noe som i økende kommer til å berøre oss alle både i yrke og privatliv.

Ta derfor med alle som kan ha interesse av nettopp framtiden både i yrke og privatliv

Best Western Horten Hotell 2. etg. Fri adgang. 19.00 til ca 20.00


GUVERNØRENS NYHETSBREV:


Klikk HER for å lese hele brevet.

Se de siste utgavene av ROtary norden:


PRESIDENTSKIFTE 

Svein erik lysegaard OVERTAR SOM PRESIDENT

Tirsdag 27.06.17 tok Svein Erik Lysegaard over som president i Horten Rotaryklubb etter Anders Steensen. 
Vi takker Anders for nok ett godt Rotary president år og ønsker Svein Erik lykke til med året som president.INKOMMENDE PRESIDENTS PLANER FOR 2017/18

Planene for 2017/18 fra inkommende president (Svein Erik Lysegaard) kan lastes ned her: Plan 2017/18

Bistandsprosjekt til poliorammede i Tanzania

På et klubbmøte tidligere i år foreslo Johnas at klubben startet et prosjekt rettet mot bistand til enkeltpersoner som var rammet av polio. Han mener at ofte kan små og enkle hjelpemidler gjøre en stor forskjell for de det gjelder.

Dette prosjektet begynner nå å ta form, følg med på fremdriften her: PROSJEKTER

112-ÅRS BURSDAGSHILSEN FRA ROTARY 


Twitter: Link
Instagram: Link

Til minne om Carl Steen Mathisen

Carl Steen Mathisen har gått bort. Søndag formiddag sovnet han inn etter at han ble hasteinnlagt på Vestfold sentralsykehus noen dager i forveien. Dermed har Horten Rotary mistet et av sine mest trofaste medlemmer. Carl hadde en meget høy møteprosent. Så ofte han hadde en mulighet så møtte han opp og deltok aktivt på møtene. 

Alle så jo at han hadde sviktende helse. Allikevel stilte han opp, enten det var på Rotary, på språkkafeen eller i andre sammenhenger. 

Slik jeg opplevde Carl var han et stort medmenneske. Han brydde seg særlig om hvordan få våre nye landsmenn integrert i samfunnet. Det kan komme av at han som var født i Ballangen i 1937, selv opplevde å bli diskriminert. Da folk nordfra kom til hovedstaden på 50-tallet for å studere eller å arbeide, så ble nordlendinger sett ned på. Med andre ord kunne han ha opplevd noe av den samme skepsisen som mange i dag har overfor folk fra andre kulturer enn den vestlige.

Carl ble nesten 80 år. Etter examen artium utdannet han seg til veterinær og var klar for arbeidslivet i 1962. Da fikk han praksis som veterinær i Stjørdal. Her ble han blant annet kjent med Joralf Gjerstad, Snåsamannen, som han hadde kontakt med resten av livet. Etter å ha arbeidet både i Oslo, Rakkestad og Tromsø, kom han til Horten som byveterinær i 1971. Her har han bodd siden.

I Horten engasjerte han seg i bridge, jazz, som han elsket, og i Rotary, som han ble medlem av allerede året etter at han kom hit. Med andre ord har han vært medlem i denne klubben i nær 45 år. Carl var sekretær i klubben fra 1975 -77, og president 1982 – 83.

Anders J. Steensen

President Horten Rotary 2016 - 17


Internasjonale sommerleire 2017 for ungdom (15-24 år)

Møt ungdom fra hele verden på ett av årets sommerleire. Listen over tema og land finnes på Rotary Norge sin webside: Internasjonale sommerleire 2017. Noen eksempler er "Discover India", "Modern Vikings in Denmark", "MusicCamp in California",  "Egyptology in Egypt". 

Guvernørens nyhetsbrev:

Temaet for Februar 2017 er "Peace and conflict prevention/resolution"

Klikk HER for å lese hele brevet.

Se også Rotary Noreden magasinet for årsskifte 2016/2017 for spennende reportasjer!

Vår Liberia-støtte hjelper


 Horten Rotary hjelper ungdom i Liberia med utdanning og bedre helse. Barn og unge som mistet sine 90 foreldre under Ebola-epidemien stiller svakt Horten Rotary har gjort noe med det. Sammen med tilskudd fra Rotary distrikt 22 bevilget klubben USD 3000, eller rundt regnet 25 000 kroner til psykisk behandling pluss utdanning av barn og unge i Liberia. Dette ble gjort i samarbeid med Rotary Club of Sincor.

Klikk på bildet til høyre så kan dere lese om hvordan disse midlene ble brukt og kom til nytte.
 


Ryla 2017: Ledelsesseminar for ungdom


Programmet for Rotary's Ledelsesseminar for ungdom" (RYLA) er blir stadig bedre. 
Målgruppe er ikke skoleelever, men studenter, lærlinger, ansatte i småbedrifter og lignende. Husk at egen medlemmer er velkomne til å høre på deler av dette, eller å være med deltakerne i klatreparken Høyt og Lavt.  Det siste anbefales: Opplevelsesrikt for barn i alle aldre.
Program for RYLA: ProgramSHELTERBOXER PÅ VEI INN


Rotary har allerede etablert et team i Port-au-Prince på Haiti for å organisere utplassering av Shelterboxer. Horten Rotary ga i fjor midler til å dekke tre slike som kan settes inn i områder som har opplevd naturkatastrofer etc. "Våre" shelterboxer står foreløpig på lager, menn det er høyst sannsynlig at disse fraktes til Haiti hvor hundretusener av mennesker mangler husvære etter orkanen Matthews herjinger. Se denne artikkelen på nrk.no:http://www.aftenposten.no/verden/--Hele-landsbyer-er-borte_-og-folk-har-mistet-alt-606338b.html

 

Et stort problem for Haiti er utbruddet av kolera.  Et like viktig satsingsområde vil derfor være å samle inn midler til en Waterbox, som renser forurenset vann. Rent drikkevann er en stor mangelvare ved naturkatastrofer, og vil være et stort bidrag under hjelpearbeidet blant annet på Haiti. Dette viktige hjelpearbeidet må vi profilere og promotere under årets julemarked, slik at vi også i år kan bidra til skaffe offre for naturkatastrofer tak over hoder og rent vann.


Horten Rotary har samlet inn penger til 3 shelterbox'er som kan spores med disse linkene: 554555 og 556

Salg av andelsbrev for nye shelterbox'er under Julemarkedet på Karljohansvern i desember gjør at 2 nye shelterbox'er kan kjøpes inn og klargjøres for utsendelse til katastrofeområder.


Anders

November 2016 er i TRFs tegn

The Rotary Foundation, TRF – eller Rotary fondet, fyller 100 år i år. Dette skal markeres i november. Fondet er en viktig bidragsyter for å få på plass samfunnsnyttige prosjekter verden over. Horten Rotary har blant annet bidratt sammen med Rotary fondet og lokale Rotary-klubber, til å etablere en barnehage for multihandikappede barn med forskjellige religioner i Mostar.

Den største innsatsen til TRF har vært å bekjempe polio. Dette arbeidet er nå inne i sin siste fase. Fra tidligere med årlig opp til 300 000 nye tilfeller av poliomyelitt hos barn verden over, har vaksinasjonsprogrammet som har blitt gjennomført i samarbeid mellom Rotary, WHO og Unicef, og i de senere årene Linda og Bill Gates  fond, bidratt til at i år er det kun registrert 26 nye tilfeller av denne forferdelige sykdommen. Nå er det kun i områder kontrollert av islamske fundamentalister hvor helsearbeidere ikke har fått sluppet til for å vaksinere barn.

Les TRFs historie som ligger i PDF-format.

Rotarys målsetting er at i år skal vært medlem bidra med 100 dollar til TRF. Skal vi klare det betyr det at vi må samle inn midler for å nå dette målet. Det er også muligheter for å kunne gi et fast månedlig beløp til TRF. Dette kan du rapportere inn som bidrag til humanitært arbeid og er godkjent som skattefradrag på lik linje med andre humanitære organisasjoner som Leger uten grenser, Røde Kors etc.

Anders J. Steensen

Månedsbrev fra guvernøren for November finnes her

Fredag 5 november er det 2 år siden


Da feiret vi Charlottes 25 årsdag med edel kaffe og like edel kakedugnad. Charlotte var Alfs tolk og kjentkvinne i Liberia et år i forveien. Hun hadde bakgrunn fra borgerkrig, flyktningleir, barneslaveri, redning, stipend for viljesterke og evnerike, nylig BA i økonomi og jobb. Så kom Ebola og stoppet alt og Charlotte satt å så i veggen noen måneder, men hadde et sterkt ønske å komme videre

.

De pengene klubben fikk inn på bursdagsfeieringen samt ett lite tilskudd fra klubbkasse ble til en PC med programvare og nett abonnement alt formidlet levert på døren via en hjelpe sending. Det ble fulgt av et innføringskurs i MOOC Multiple, Open, Online; Courses som hun raskt satte seg inn i.

Nå 2 år etter har hun gjennomført 3 MOOC fra universiteter rundt om i verden og tatt fatt på et fjerde. Hun har først få seg en jobb, så en bedre betalt  og mer krevende jobb  hvor hun kan bruke sine kunnskaper. Og med et utgangspunkt ikke på NULL men MInus100 er hun nå LITT på pluss.

Hun takker HRK for empati, fantasi og støtte i forbindelse med 25 årsdagen for 2 år siden.  Til tross for et vaklende Liberia ser hun lysere på framtiden, men de 2 store ”elefantene i rommet” i Liberia vokser nok mer enn de avtar.


oppfordring til å delta på språk-kafe 

For et år siden fikk klubben en henvendelse om vi kunne støtte dette. Mulighetene var mange og vi valgte bibliotekets satsing på å bedre språkkunnskaper. Det har væt et lærerik år for de av oss som har vært med. De fleste har jo en form for undervisning i Norsk, men da lærer de mest å bøye verb. Vår oppgave er å få deltagerne til å bruke det de har lært ved å være gruppeledere og pådrivere i små samtalegrupper, ofte basert på et gitt tema. 


Framgangen i løpet av året har vært formidabel og et par tirsdagstimer på biblioteket når det passer har nok vært like lærerike for oss som for de som skal lære av oss. Språktrening gjør ikke bare mester. Det tar også ned barrierer, og gir selvtillit og kulturforståelse for begge parter. Etter  en del tirsdager fikk en av oss et av de fineste komplimenter et Rotarymedlem kan få. En mor til en 8åring sa, med tilhørende  klem og bredt smil : 

      ”I går var jeg på foreldre møte på skolen, og jeg sa noe”. 

Nye samtalegrupper er nå i gang hver tirsdag fra 11 til 13. Ingen møte plikt, stor møte glede. Det er stadig behov for flere språktrenere og ingen forkunnskaper er nødvendige.  Det er bare å komme å høre.
 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Best Western Horten Hotell
Adresse: Jernbanegaten 1
Postnummer: 3187
Sted: Horten
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Torsken og hummeren i Oslofjorden
6. feb. 2018, 19.00

Foredrag ved miljøsjef Tore Rolf Lund, Horten komm ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...