REFERAT 9. august 2016 - presidentens møte 

Presentasjon av presidentens planer: Link til planer 2016/17

Komitefordeling 2016/17: link til komitefordeling

Presentasjon av nye lover for Rotary: link til nye lover

Referat fra  Tonny:


Anders ønsket 16 medlemmer velkommen til sitt første møte som President for 3dje gang.

«Rotary serving humanity» er det nye slagordet for årets RI President.

Anders presenterte planene for året 2016/17 som ikke avviker mye fra det han presenterte i februar. Presentasjonen finnes på hjemmesidene våre.

Nytt av året er hvordan klubbene skal drives. Budskapet er fleksibilitet i organisering av klubbene.

-        Min. 2 møter pr. måned 

-        Veksle mellom onlinemøter og standard møteform

-        Variere dag og tid

-        Ikke krav om fremmøterapportering

RI skal engasjere seg i kampen mot omskjæring, men utrydding polio har fortsatt høyeste prioritet.

Hovedmål/delmål finnes i presentasjonen. Les den og annet nyttig stoff under <Møtereferater> på vår web.side

 

Anders uttrykte sin frustrasjon over manglende vilje til å påta seg oppgaver man blir spurt om. Morten tok på seg oppgaven som leder av programkomiteen.

Noen endringer ble foretatt i komitesammensetningen. Marius legger ut nye oversikt og komiteenes oppgaver.

Hver klubb bør etablere en komité på 2-4 personer som gjennomgår klubbens vedtekter.

AG bør prioritere hjelp til klubbene i arbeidet med oppdatering av vedtektene.

Ellers ønsker Anders programmer

·        mer intern aktivitet,

·        minst 2 kulturelle arrangementer ila året,

·        få passive medlemmer til å delta,

·        engasjerende 3 min på alle møter,

·        aktivisere komitemøter,

·        fellestur med overnatting for medlemmer med ledsagere våren 2017

·        etablere et større prosjekt lokalt som avsluttes i mars 2019.

3-min med Morten som fortalte fra sin tur til Australia og om opprinnelsen til Sidney’s berømte operahus som sto ferdig i 1973Kommentar fra Fred Swabe Hansen om lovendring og hva det vil si for klubben:  

Som du selv bemerker har fremmøtekravet vært en hindring i arbeidet med rekruttering av nye medlemmer. Lovendringene som gir større fleksibilitet til klubbene i organisering av klubbens liv, var fremmet av RI’s styre. Begrunnelsene for disse endringene var «vi har spurt dere klubber om hindringer av klubbenes utvikling/vekst og endring av fremmøte kravene har stått øverst på listen – slik du også kommenterer fra Horten RKs erfaringer. Tolkingen av de nye reglene kan oppsummeres som:

·        Krav om ett møte pr uke endres til krav om minst 2 møter i måneden.

·        Som tidligere er det krav om fremmøte 50% av møtene

·        Klubbene kan om de ønsker variere tidspunkt og dag for møtet (men må passe på at neste møtetid og dag alltid er offentliggjort av hensyn til evt. besøkende rotarianere)

·        Det er ikke krav om fremmøterapportering (men klubben bør fortsatt registrere fremmøtet, bl. a. for å fange opp medlemmer som er i ferd med å miste kontakten)

·        Tidligere kunne styret avlyse møter som falt på en offentlig fridag. Dette er nå utvidet til å gjelde mulighet til å avlyse møter som faller i en uke med offentlig fridag, også når fridagen er en annen dag enn klubbens møtedag (for eksempel kan et mandagsmøte i den uken 17. mai er, avlyses selv om 17. mai er på f.eks. tirsdag.)

Jeg er enig i din kommentar om at oppdateringen av reglene medfører et (ønsket) økt press på klubben til å gjøre møtene interessante og engasjerende. Det er også viktig at klubbledelsen skaper engasjement. bl. a. til lokale aktiviteter/prosjekter.

 Når det gjelder 85-årsregelen så gjelder den summen av alder og medlemskap. Det nye i regelverket er at minst 20 av disse årene må være medlemskap før det kan kreves møtefritak. Argumentet for endringen var at med tidligere tekst kunne en som blir medlem 85 år gammel, kreve møtefritak omgående. Personlig finner jeg problemstillingen søkt og lite realistisk, men mange delegater fra bl. a. Asia støttet forslaget og fikk det vedtatt. Jeg tror at for vår del i Norge kommer vi ikke til å møte denne problemstillingen i  praksis. Vi bør konsentrere oss om implementering av fremmøte/møteorganisering. Her er det viktig at alle klubber tar en diskusjon om hvilke endringer man skal innføre – og hvorfor. Det er også viktig å være klar over at det er ingen plikt til å gjennomføre endringen det åpnes for. Jeg anbefaler alle klubber til å ta seg god tid til å diskutere evt. endringer i vedtektene.

 Håper dette gir litt avklaring. Nøl ikke med å kontakte meg skulle det være behov for ytterligere avklaring.

 Fred

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Thon Hotell Horten
Adresse: Jernbanegaten 1
Postnummer: 3187
Sted: Horten
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...