Møtet var et Intercity møte hvor 8K klubbene var invitert i tillegg av Horten Rotary. 

Møtet fant sted på RS Tunet - Redningsselskapets nye kraftsenter i Vestfold på Langgrunn. Fremmøte fra inviterte klubber var formidabelt, så salen var nesten full da Markeds - og Driftsansvarlig for RS Tunet Børre Jacobsen (tidligere ordfører i Horten og nå også leder av Horten Næringsforening). Han presenterte entusiastisk fakta om Redningsselskapet og RS Noatunet (Noa betyr "Trygg havn" etter hva de har funnet ut i gamle språk) og planene for virksomhet og aktiviteter fremover. 
Redningsselskapet (RS) feirer 125 års jubileum i år og har som visjon for sin virksomhet at "Ingen skal drukne". Alle kjenner vel til RS, men ikke alt de driver og holder på med. Børre fortalte at RS har 120 ansatte pluss mange frivillige (blant annet mannskapet på redningsskøytene). RS har 670 mill kr i årlige driftskostnader og leverer tjenester for en samfunnsverdi på 2 milliarder kr. Inntektene kommer hovedsaklig fra medlemskontingent, kursavgifter, gaver og statlig tilskudd. Det siste for tjenester RS utfører for staten. Medlemsantallet ha steget fra 70 000 i 2010 til snaue 125 000 i 2016. RS er organisert i 5 regioner og den ene og største legges nå til RS Noatunet hvor det etter planene skal være ca 50 arbeidsplasser. RS disponerer 25 redningsskøyter og 4 ambulansefartøy. 

Stikkordet for øvrig drift er forebyggende tiltak gjennom kursvirksomhet og aktiviteter for særlig barn og unge, men også profesjonelle kurs for rederier og oljeselskaper. RS kjøpte konkursboet etter 

Norges Maritime Utdanningssenter (NMU), som var lokalisert på Bakkenteigen (som Horten Rotary tidligere har besøkt to ganger). Denne aktiviteten har RS slått sammen med RS Sjøredningsskolen (tidligere lokalisert i Stavern) og sitt eget kurs- og kompetansesenter, som nå alt sammen legges til 

RS Noatunet. I tillegg legges Call senteret og Småbåtregisteret (som også RS er ansvarlig for) også til tunet. En redningsskøyte blir fast stasjonert der. Tunet inneholder også en hotell-del på 10 rom med 4 køyer på hvert rom og en restaurant som maks kan ta 200 gjester. I tillegg kommer kurs- og konferanserom med kapasitet på 150 kursdeltagere. Børre regner med at inntil 10 000 kursdeltagere vil være innom på tunet og brannsimulator / helikopter havarikurs på Bak

kenteigen. 


Investeringen i de 3 hovedbygningene er gjort sammen med Horten Industripark, som eier 30% av bygningsmassen, som totalt består av 4000 m2. De 3 byggene er RS hovedbygg, Frivillighetens hus og Proffbygning for RS Sjøredningsskole. Børre fortalte videre om at fasilitetene kunne leies ut til eksterne bedrifter når RS ikke selv skulle bruke dem. Restauranten skal kunne tilby tjenester både til eksterne bedrifter og privatpersoner/foreninger og har allerede gjort slike avtaler. Restauranten skal være åpen for publikum i helgene, som enten bruker kyststien eller er på aktiviteter for barn og unge. 
 
RS holder på å inngå avtale om kjøp/leie av ytterligere tomteaeal på RS Noatun, men Børre var tilbakeholdende med opplysninger om hva det skulle brukes til utover at det var et bevis på RS' langvarighet i investeringene på Langgrund og at de er ekspansive i planer og ideer om ytterligere ideer. Børre kunne fortelle at RS Noatun allerede nå er et av de ledende maritime sikkerhetssentrene i Europa med de fasiliteter og utstyr tunet nå har, blant annet med moderne navigasjons- og maskinromssimulatorer fra Kongsberg Maritime. 


Dette var en god prestasjon av en virksomhet, som har valgt å satse i Horten og vil bety mye for omdømmebyggingen i Horten. Arrangeringen på området med spennende arkitekttonisk utforming av bygninger, vann og bro vil alene kunne tiltrekke mange besøkene. Morsomt og inspirerende var det også å lytte til Børre Jacobsen, som ble behørig takket med applaus, vin og blomster. 
 
Tom, referent 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Thon Hotell Horten
Adresse: Jernbanegaten 1
Postnummer: 3187
Sted: Horten
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...