Referat 12. april 2016

Møtet startet med 3 minutt av Anders S. Han tok for seg oljenæringens fremtid i Norge. Interessante betraktninger med statistiske tall som viste at Norge blir avhengig av oljen i lang tid fremover.

Vi hadde besøk av en innvandrer fra Eritrea som fortalte om hvordan han var kommet til Norge, og hvordan han følte seg hjemme her. Han har bodd her i 3 år, og har fått hele familien sin hit. Barna går på skole, og han går på voksenopplæring for å lære seg norsk.

Alf fortalte om vårt prosjekt i Liberia, og viste til en artikkel i Aftenposten "Arven etter ebola". (les artikkelen her)

Horten Rotaryklubb.     Ebola      Liberia

Hva har skjedd ?

Høsten 2014 skjedde et  Ebola utbrudd i vest Afrika. Det skulle få drastiske konsekvenser. På nettet leste Alf om Rotary innsatsen i Liberia. De var i gang med forebyggende arbeide

Vår klubb hadde penger på konto basert på egne avsetninger  til kanallys og kanallys gave fra Kafferiet. På møte besluttet vi at disse pengene skulle tilbys Sinkor Rotaryklubb. Slik at deres arbeide kunne forsterkes. I løpet av en uke ble ca 10.000 overført. De ble benyttet til innkjøp av verneutstyr, medisiner, klor og informasjonsmateriell.

Behovet var stort og tungt og de ba også om termometre.  Vi ble anmodet av distriktet å søke om Grant som vi da fikk indikasjon om positivt i oktober og bekreftelse i November

Vi satte i gang en større informasjons kampanje via egen FB side, en internasjonal side spesielt beregnet på dette, intern informasjon, henvendelser til andre Rotary klubber og andre klubber i Hortensområdet. I tillegg fikk vi 2 helsider og noen 2 spaltere i lokalavis, og en 2 spalter i TBG blad og et langt intervju på NRK Vestfold

Grant kunne ikke utbetales før alle klubber hadde levert regnskap for tidligere Grant og  det kunne da ikke overføres fra oss før i Juni. Da hadde internasjonalt arbeide kommet i gang og gav resultater, så da var Ebola på retur. Pengene ble da i stedet besluttet omdisponert til  dels å bli benyttet til videre info arbeide og til å støtte etterlatte barn etter Ebola ofre, samt i å gi mini-grants  slik at  små foretak kunne komme i gang igjen.

Dette ble gjennomført i henhold til planer og budsjett og vi fikk tilbakemeldinger  via Rotary Websider i Monrovia, Film, og Nyhets brev. Dette ble sent medlemmene dels direkte, dels via FB siden og det var i flere uker hovedoppslag på egen  web side,

Regnskap ble levert ca 4 uker for sent med begrunnelsen at vi fikk overføring svært sent. Vi ble oppfordret til å søke nytt grant som vi da fikk for å fortsette arbeidet. Penger er overført og arbeidet er i gang med vekt på å hjelpe foreldreløse  Ebola offer barn med livsopphold, helse, klær og skolematerien

Landet var og er i en svært dårlig forfating  som vist på 2 TV program i Norge. NRK1 og NRK2 hvor de også to opp stigmatisering både av overlevende og barn av overlevende. Dette er også dette på en hel side i dagens Aftenpost.

Helsearbeidet i landet er i mellomtiden brutt  sammen og behovene er enorme. Vi  fikk for ikke lenge en status rapport som er distribuert medlemmene direkte, via Web side og FB.  Detaljer om løpende arbeide er distribuert styret og TRF kom.      AK..12.4.   Slutt rapport og regnskap skal være inne innen 31.10.   Nye grant?

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Thon Hotell Horten
Adresse: Jernbanegaten 1
Postnummer: 3187
Sted: Horten
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...